Program

Marcin Stasiak
Polio w Polsce 1945–1989.
Studium z historii
niepełnosprawności

Nagroda Historyczna „Polityki”
16:00- 17:00

Rozmowa wokół książki Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności (wyd. Universitas) będzie tłumaczona na polski język migowy, a nagranie ze spotkania zostanie udostępnione na naszym kanale na YouTube od 29.08.

Zobacz na dużej mapie