Portret Marcina Stasiaka pochodzący z archiwum autora.jpg

Marcin
Stasiak

powiązane wydarzenia

Marcin Stasiak
Polio w Polsce 1945–1989.
Studium z historii
niepełnosprawności

Nagroda Historyczna „Polityki”
21.08., godz. 16:00 - 17:00

Marcin
Stasiak

Historyk, pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się społeczną i antropologiczną historią Polski po 1945 roku, w szczególności historią niepełnosprawności oraz zastosowaniem metody oral history w badaniach przeszłości. Opublikował: Stadion na peryferiach (wraz z Martą Kurkowską-Budzan; Kraków: Universitas, 2016) oraz Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności (Kraków: Universitas 2021), za którą otrzymał Nagrodę Historyczną Polityki w kategorii prace naukowe, monografie.

fot. z archiwum autora