Organizatorzy

Sopot to miasto inspiracja… Stąd tak wielka dbałość zarówno o twórców kultury, jak i jej odbiorców. Ma temu sprzyjać bogata i nowoczesna infrastruktura kulturalna, działalność instytucji kultury oraz liczne organizacje pozarządowe, obdarzające miasto świeżością pomysłów i kreatywnością.

W sezonie letnim Sopot proponuje publiczności liczne festiwale i wydarzenia kulturalne, m.in. Sopot Film Festiwal, Sopot Classic – festiwal muzyki klasycznej, festiwal Literacki Sopot czy dedykowany teatrowi dokumentalnemu Sopot Non Fiction. W mieście działają trzy sceny teatralne – Teatr Boto, Teatr na Plaży, Scena Kameralna Teatru Wybrzeże. Państwowa Galeria Sztuki jest jedną z najważniejszych galerii w Polsce, a powstający Art Inkubator ma być jej swoistym uzupełnieniem, stanowiąc w przyszłości zarówno miejsce pracy dla artystów, jak i miejsce spotkań mieszkańców Sopotu.

To połączenie kultury i spraw społecznych jest swoistym znakiem firmowym Sopotu, co znajduje swoje odbicie w licznych inicjatywach, jak te realizowane przez Muzeum Sopotu a dotyczące projektu Sopocianie, mającego dokumentować historię i łączyć wspólnotę sopocian.

Goyki 3 Art Inkubator jest samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wsparcie środowisk twórczych. Art Inkubator będzie zajmować się budowaniem sieci współpracy środowisk krajowych i zagranicznych, organizacją programów pobytów artystów czyli tzw. rezydencji artystycznych oraz programów pracy twórczej. Art Inkubator zajmować się będzie również badaniami poświęconymi kulturze i sztuce a także organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu.

http://goyki3.pl/

Organizatorzy:Dofinansowano ze środków Miasta Sopotu oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych".