Portret Tomasza Wiśniewskiego autorstwa Ewy Wiśniewskiej

Tomasz
Wiśniewski

powiązane wydarzenia

Portrety na strychu cywilizacji
— Co Dorian Gray mówi nam
o dzisiejszym świecie?

DEBATA/THIS IS A REBEL SONG
20.08., godz. 15:00 - 16:00

Tomasz
Wiśniewski

Profesor Uniwersytetu Ggańskiego, pracuje w Zakładzie Badań Scenicznych. W latach 2016-2019 był Zastępcą Dyrektora ds Naukowych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest pomysłodawcą festiwalu Between.Pomiędzy oraz założycielem Beckett Research Group in Gdańsk. W 2016 roku opublikował monografię Complicite, Theatre and Aesthetics (Palgrave Macmillan), a w 2006 książkę Kształt literacki dramatu Samuela Becketta (Universitas). Redaktor naukowy kilkunastu wydawnictw naukowych, w tym Samuel Beckett. Tradycja - awangarda (WUG, 2012), Back to the Beckett Text (WUG, 2012), Beckett w XXI wieku. Rozpoznanie (WUG, 2017), oraz Beckett w Polsce ("Tekstualia", 2018). Autor artykułów o współczesnej literaturze i teatrze wydanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Brazylii i w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem merytorycznym (język angielski) w kwartalniku "Tekstualia". Współpracuje z portalem The Theatre Times oraz wydawanym przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk kwartalnikiem "Konteksty".  Od 2018 roku członek zarządu Polish Association for the Study of English (PASE) oraz Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jego obecne badania dotyczą dramatu i teatru irlandzkiego.

fot. Ewa Wiśniewska