Piotr
M.
Majewski

Historyk dziejów najnowszych, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2017 był zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie odpowiadał za przygotowanie wystawy głównej. Specjalizuje się w historii Czechosłowacji i stosunkach czesko-niemieckich w XX w. Laureat nagród Klio i Jerzego Giedroycia, jego książka Kiedy wybuchnie wojna? znalazła się w finałowej siódemce Nagrody Literackiej Nike. W 2021 roku ukazała się jego najnowsza książka Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw 1939-1945.

fot. Jakub Szafrański/Krytyka Polityczna