Michał
Lachman

Pracuje w Zakładzie Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią i teorią współczesnego teatru i dramatu brytyjskiego. Jest autorem książek Brzytwą po oczach. Młodzi doświadczeni w angielskim i irlandzkim dramacie lat dziewięćdziesiątych (Kraków 2007) oraz Performing Character in Contemporary Irish Drama (Palgrave 2018). Zredagował antologię współczesnego dramatu irlandzkiego: Polityka, historia, tożsamość (Kraków 2009) oraz zbiór utworów Franka McGuinnessa Wspomnijcie synów Ulsteru i inne sztuki (Warszawa 2012). Przełożył m.in. Analizę piękna Williama Hogartha (Gdańsk 2008) i Korzenie teatru Eli Rozika (Warszawa 2011). Tłumaczył też dramaty Billy’ego Roche’a, Christiny Reid i Franka McGuinnessa. Współpracuje z „Dialogiem”, „Didaskaliami” i „Literaturą na Świecie”. W 2020 roku nominowany do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Prowadzi stronę „Łódź w Kulturze”, na której publikuje swoje recenzje teatralne. 

fot. z archiwum autora