Małgorzata
Semil

Absolwentka wydziału anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1966 r. pracuje w miesięczniku Dialog, 1995 - 2005 kierownik literacki w warszawskim Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hűbnera.  Autorka przekładów ponad 100 sztuk pisarzy angielskich, amerykańskich, australijskich, irlandzkich, kanadyjskich, nowozelandzkich i afrykańskich, m.in. Edwarda Albee’ego (Trzy wysokie kobiety,) Neila Labute’a (Kształt rzeczy), Doris Lessing (Na początku był dom), Briana Friela (Tańce w Ballybeg), Lee Halla (Zakochay Szekspir), Christophera Hamptona (Opowieści Hollywoodu),  Martina McDonagha (Kaleka z Inishmaan) , Endy Walsha (Farsa z Walworth i  Ballyturk) , Willy’ego Russella (Shirley Valentine), Judith Thompson (Lew na ulicy) oraz  Caryl Churchill (Gdzieś daleko, Aby ci o tym donieść, Egzemplarz). Jest członkiem rady redakcyjnej amerykańskiego kwartalnika THEATREFORUM  i przewodniczącą sekcji autorów dramatycznych ZAiKS-u.

fot. Barcz