Portret Łukasza Barysa autorstwa Patryka Wiśniewskiego

Łukasz
Barys

powiązane wydarzenia

Łukasz Barys
Kości, które nosisz w kieszeni

DEBIUTY
19.08., godz. 16:00 - 17:00

Łukasz
Barys

Autor książki poetyckiej Wysokie słońce (Łódź/Kraków 2020), za którą otrzymał nagrodę na festiwalu „Złoty Środek Poezji”. Laureat m.in. Międzynarodowego Konkursu im. Siegfreda Lenza, konkursu Krajobrazy słowa (I nagroda w 2019 i nagroda główna w 2020) oraz konkursu im. Leopolda Tyrmanda Inspirowani Tyrmandem. Publikował opowiadania w „Wizjach”.  W 2021 roku ukazał się jego debiut prozatorski, Kości, które nosisz w kieszeni, za który otrzymał Paszport Polityki.

fot. Patryk Wiśniewski