Anna
Czernow

Badaczka literatury dla dzieci i młodzieży związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tłumaczka literatury z języka szwedzkiego. Krytyczka literacka. Od 2015 roku prezeska Polskiej Sekcji IBBY.

fot. Maciej Wróbel