Portret Aleksandry Szostek pochodzący z prywatnego archiwum.

Aleksandra
Szostek

powiązane wydarzenia

Łukasz Barys
Kości, które nosisz w kieszeni

DEBIUTY
19.08., godz. 16:00 - 17:00

Aleksandra
Szostek

Studentka Zarządzania Instytucjami Artystycznymi. Główne zainteresowania: instytucje kultury i sztuki, gender studies, myśl antyfaszystowska. Odbywała praktyki w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Teatrze Powszechnym, Festiwalu Kontrapunkt oraz Goyki 3 Art Inkubatorze.

fot. z archiwum autorki