Aga
Zano

Tłumaczka literatury brytyjskiej i amerykańskiej, stypendystka Queens University Belfast, University of Edinburgh i Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka MISH i Translation Studies. Przekładała na język polski m. in. książki Bernardine Evaristo, Lisy Taddeo, Columa McCanna, C Pam Zhang, Lydii Millet, Charlesa Yu, Lucy Caldwell i Torrey Peters. Na stałe współpracuje z magazynami „Przekrój” oraz „Herito”. Interesuje się historią Irlandii Północnej i rozwojem queerowej tożsamości w języku. Przekład literacki traktuje jako narzędzie zmian społecznych i przestrzeń oddawania głosu grupom marginalizowanym w powszechnej świadomości językowej.

fot. z archiwum autorki