22.02. 2022

Ogłaszamy nabór na festiwalowe Targi Książki

Informujemy, iż jak co roku, w ramach festiwalu Literacki Sopot 2022, który planowany jest w dniach 18-21 sierpnia 2022 roku, Goyki 3 Art Inkubator - jako organizator Literackiego Sopotu, organizuje stanowiska wystawiennicze dla wydawców, którzy chętni są do zaprezentowania swojej oferty wydawniczej w ramach Targów Książki, które odbywają się podczas Festiwalu.

Zainteresowanych najmem powierzchni wystawienniczej (o wymiarach 1,5 m/2,5) prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres email: targi@literackisopot.pl .

Zgłoszenia nadsyłać prosimy do dnia 31 marca 2022 roku na wskazany wyżej adres email. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę wydawnictwa, ofertę wydawnictwa, dane kontaktowe.>

W dniu 5 kwietnia 2022 roku dokonamy wyboru wydawców na Targi Książki, spośród nadesłanych zgłoszeń. Pierwszeństwo mają zgłoszenia wydawców, których autorzy/ki będą gośćmi tegorocznego festiwalu. Do dnia 15 kwietnia 2022 roku przekażemy Państwu na wskazany w zgłoszeniu adres email informację o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego zgłoszenia, wraz z projektem umowy najmu powierzchni wystawienniczej. Umowa powinna zostać podpisania do dnia 27 maja 2022 roku, pod rygorem zaproponowania stoiska innemu wydawcy.

Najem stoiska wystawienniczego w okresie od dnia 18 do dnia 21 sierpnia 2022 roku jest płatny, a koszt najmu to 1700,00 zł brutto.

Jednocześnie informujemy, że w ramach stoiska wystawienniczego, Goyki 3 Art Inkubator zapewni wystawcy m.in. wiszące półki na książki, regał, ladę informacyjną, podłączenie do prądu oraz oznaczenie wydawnictwa. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie, zawarte zostaną w podpisanej z Goyki 3 Art Inkubatorem umowie najmu powierzchni wystawienniczej.